Zeeuwse website verkeerseducatie live!

Zeeland.schoolopseef.nl is gelanceerd door gedeputeerde Verkeersveiligheid, Harry van der Maas op basisschool Acaciahof aan de Generaal Hakewill Smithlaan in Middelburg.

ROVZ volgt ROV Zuid-Holland
Het ROVZ volgt hierin de aanpak van het ROV Zuid-Holland waarbij het uitgangspunt is om kinderen in de basisschoolleeftijd te voorzien van informatie op maat rond verkeersveiligheid en verkeerseducatie. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. Het doel is het opbouwen én toepassen van verkeerskennis zodat de kinderen op een veilige manier onderweg zijn van en naar school. Ook is deze website bedoelt voor de ouders en docenten.

Streven naar verkeerseducatie onderdeel van schoolbeleid
Binnen deze aanpak streeft het ROVZ ernaar om verkeerseducatie onderdeel te laten uitmaken van het schoolbeleid. Met behulp van verkeersdocenten én verkeersouders én de informatie die SCHOOL op SEEF biedt, vindt er een nauwe samenwerking plaats zodat de basisschooljeugd voldoende kennis over verkeersveiligheid krijgt en kan toepassen in het dagelijks leven. Zo is er binnen het lesmateriaal (van groep 1 t/m groep 8) o.a. aandacht voor fietsvaardigheid, een veilige schoolomgeving en schoolroutes maar ook komt het brengen en halen van de leerlingen door ouders ter sprake.

DSC 0568 kopie 20191113 115132  

U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | Zeeuwse website verkeerseducatie live!
U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | Zeeuwse website verkeerseducatie live!