Noord Beveland gestart met gemeentelijke werkwijze ZVL

Donderdag 10 september 2020 is de startbijeenkomst gehouden van de gemeentelijke werkwijze ZVL in Noord-Beveland. Deze nieuwe werkwijze heeft als doel de onderlinge samenwerking makkelijker te maken en daarmee het aanbod van verkeerseducatie aan de leerlingen te verbeteren. De gemeente, het ROVZ, scholen met het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel en scholen die bezig zijn het te halen, nemen deel. In Noord Beveland zijn dat alle scholen. Drie scholen hebben het label, één is bezig het te halen.


start NB 3

De gemeentelijke aanpak in een notedop:
-  Gemeente organiseert 1 à 2 keer per jaar een bijeenkomst met de scholen en de projectleider ZVL van het ROVZ. Hier worden afspraken gemaakt over aanbod en keuze van producten - zoals remwegdemo, Dode hoeklessen e.d.  Ook is er ruimte om nieuws en ervaringen te delen.
- De uitvoering van gekozen producten wordt waar nodig en mogelijk geclusterd. Uitgangspunt daarbij is wel dat dit op loop- of fietsafstand van de scholen is.
- De gekozen producten worden bekostigd door gemeente en provincie. Zij bieden jaarlijks een taakstellend werkbudget. Binnen dat budget maken de scholen samen jaarlijks hun keuzes.
- Scholen houden een ZVL-portfolio bij en leveren jaarlijks een geactualiseerd ZVL-activiteitenplan in. Hierdoor is de tweejaarlijkse audit niet meer nodig.

U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | Noord Beveland gestart met gemeentelijke werkwijze ZVL
U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | Noord Beveland gestart met gemeentelijke werkwijze ZVL