Informatie voor gemeenten

De verkeersveiligheid rondom een basisschool is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, school en gemeente. Om een aantal redenen speelt de gemeente een sleutelrol binnen het ZEEUWS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL:

  • Zij is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de veilige inrichting van de schoolomgeving en de schoolroutes (infrastructuur).
  • In de tweede plaats heeft ze als verkeersbeheerder een rol als het gaat om de contacten, samenwerking en communicatie met en tussen scholen en anderen die kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid van leerlingen, bijvoorbeeld de omwonenden en de politie (educatie en gedragsbeïnvloeding).

De gemeente kan de betrokkenheid bij het ZEEUWS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL vanuit verschillende beleidsterreinen invullen: naast verkeers(veiligheids)beleid zijn dat onder andere onderwijs, milieu (bevorderen lopen en fietsen naar school), integrale veiligheid, en jeugd- en jeugdgezondheidsbeleid (meer bewegen).

Zie hier de factsheet voor Overheden (pdf)

Tools

SCHOOL op SEEF heeft een aantal professionele "Tools" ontwikkeld voor gemeenten en scholen om (op een projectmatige manier) te werken aan een veilige schoolomgeving. Samenwerking en inspiratie staan hierbij voorop. Lees meer...

Communicatietools:

Voor gemeenten zijn er diverse middelen beschikbaar om de communicatie met de veschillende betrokkenen bij het ZEEUWS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL in te vullen. Dit loopt uiteen van de fachtsheets, de SCHOOL op SEEF, ZEELAND banner voor op de website, de informatie over het programma tot een ideeënlijst voor de uitreiking van het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel op een school. Binnenkort komen hier een beeldbank met illustraties en formats voor een presentatie en persberichten bij. Mist u tools? Laat het ons weten! 

U bevindt zich hier: Home | Gemeenten
U bevindt zich hier: Home | Gemeenten