Praktische Verkeerseducatie

Praktische verkeerslessen zijn het belangrijkst om de vaardigheden en het inzicht op te doen, die nodig zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen. Daarom wordt in het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel flink geinvesteerd om de praktijklessen voor scholen mogelijk (en voor de leerlingen leuk) te maken.

Fietsvaardig & Verkeerskunsten

Bij de reguliere verkeersmethoden ligt de nadruk op het theoretisch verkeersonderwijs. Fietsvaardig&Verkeerskunsten onderscheidt zich nadrukkelijk van deze methoden, doordat het alleen de inhoud en materialen omvat voor de praktische verkeerslessen op het schoolplein en rondom de school.

Met behulp van het activiteitenoverzicht kan de juiste praktische les gekozen worden, die aansluit op de theoretische les in de klas uit een reguliere verkeersmethode of een andere bron. Door gebruik te maken van Fietsvaardig&Verkeerskunsten in combinatie met een theoretische verkeersmethode, voldoet de school optimaal aan de invulling van verkeerseducatie.

Om deze lessen goed te kunnen voorbereiden en de kinderen (en ouders) enthousiast te maken zijn er korte filmpjes gemaakt die de verschillende praktische oefeningen ondersteunen. 

Materialenset, leskist Fietsvaardig

Ondersteunend aan de klappers Fiestvaardig&Verkeerskunsten is voor de uitvoering van de praktische verkeerslessen de leskist Fietsvaardig gemaakt. Scholen die een "labeltraject" starten, om het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel te halen, krijgen direct bij de start van he ttraject deze leskist permanent tot hun beschikking. 

U bevindt zich hier: Home | Over Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel | SCHOOL op SEEF-lijn | Praktische Verkeerseducatie
U bevindt zich hier: Home | Over Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel | SCHOOL op SEEF-lijn | Praktische Verkeerseducatie