Schoolomgeving

Om op een verantwoorde manier zelfstandig te kunnen worden in het verkeer is het voor kinderen natuurlijk nodig, dat ze kunnen oefenen in een veilige omgeving. SCHOOL op SEEF biedt daarom tal van tools om dit te kunnen realiseren.

Stappenplan Veilige Schoolomgeving

Zijn er verkeersproblemen rondom de school, klaagt de buurt dat ouders (..) de toegang blokkeren, wordt er te hard gereden? Vaak zijn dit soort problemen de aanleiding dat de school en gemeente om de tafel gaan zitten. De oplossing hoeft niet direct een fysieke maatregel te zijn. Soms is de behoefte om de schoolomgeving op een projectmatige manier aan te pakken, waarbij ook ouders, leerlingen en de buurt worden betrokken. Dit 'stappenplan' helpt u om gestructureerd en overzichtelijk met een aanpak schoolomgeving aan de slag te gaan. Resultaat van het stappenplan is een gedragen overeenkomst tussen de deelnemers over de activiteiten en maatregelen die zullen worden uitgevoerd.

Module digitale inventarisatie schoolomgeving

Om voor de schoolomgeving en de schoolthuisroute de problemen goed te (..) kunnen inventariseren is er een gratis digitale tool bischikbaar. Via Google-maps kan een werkgroep, ouders, buurt of leerlingen digitaal op een kaart aan geven waar zij problemen en knelpunten ervaren. En wat voor knelpunten het zijn. Het resultaat is een overzichtskaart die als input kan dienen binnen het proces. Uiteraard kan ook een leerkracht deze module gebruiken voor een verkeersles, of gebruikt de school de module voor een regelmatige update van de veiligheid rondom de school. Deze tool komt in het najaar beschikbaar.

U bevindt zich hier: Home | Over Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel | SCHOOL op SEEF-lijn | Schoolomgeving