Proces

De stappen die een school en een gemeente kunen nemen om aan de verkeersveiligheid op en rond de basisschool te werken zijn vaak onderdeel van een langer proces. Allereerst wordt er een besluit genomen door een school (of meerdere scholen) of gemeente om de schoolomgeving aan te pakken of met verkeerseducatieve projecten te starten. Dit kan voortkomen uit het gemeentelijk beleid of er is een concrete aanleiding zoals een ongeval of een parkeerprobleem. Vervolgens moeten de juiste partijen worden benaderd en afspraken worden gemaakt om gezamenlijk op te trekken.

Het proces is in hoofdlijnen te verdelen in vijf fasen. De binnen het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel opgenomen producten en materialen ondersteunen uitstekend dit proces rondom de basisschool.

  • fase 1: inventarisatie van en overleg over de school en schoolomgeving
  • fase 2: het maken van concrete, integrale afspraken nav de resultaten
  • fase 3: het uitvoeren van de afspraken om te komen tot een verkeersveilige School
  • fase 4: de school ís verkeersveilig, dat betekent dat er wordt voldaan aan de 7 criteria
  • fase 5: het verkrijgen, behouden en monitoren van het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel

Dit gehele proces wordt vaak gestart vanuit een nieuwe situatie, maar soms is er alleen behoefte te kijken hoe de bestaande school er na een paar jaar voorstaat; dan wordt volstaan met een klein onderzoekje in de schoolomgeving om bijvoorbeeld bestaande afspraken te actualiseren. Soms zijn gemeente en school het snel eens over de activiteiten en kan er direct uitgevoerd worden.

U bevindt zich hier: Home | Over Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel | Het programma | Proces