Veilig door de Schoolspits - ROV Utrecht

Deze brochure is hier te downloaden.

De wens om de verkeersveiligheid rond basisscholen te verbeteren maakt veel creativiteit los bij ouders, leerkrachten, schooldirecties en verkeerskundigen. De publicatie Veilig door de schoolspits biedt tientallen voorbeelden van verkeersactiviteiten rond basisscholen. Daarnaast geeft het boekje informatie over een systematische aanpak van de verkeersproblemen. De publicatie is in de eerste plaats gericht op verkeersouders. Maar ook voor scholen en gemeenten is er veel interessants te vinden.

Op deze webpagina's vindt nog meer voorbeelden van activiteiten, projecten en publicaties, plus een actuele lijst met adressen. Via de reactiepagina kunnen scholen en verkeersouders hun eigen activiteiten doorgeven aan het ROV-Utrecht. De mooiste voorbeelden krijgen een plek op de website.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Bronnen | Veilig door de Schoolspits - ROV Utrecht
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Bronnen | Veilig door de Schoolspits - ROV Utrecht