Shared space inrichting

In bepaalde gevallen kan een inrichting van de schoolomgeving volgens de principes van Shared Space een verbetering opleveren.

Snoeien

Soms wordt het uitzicht op de kruising belemmerd door te hoog gegroeid groen. Dit kan tot gevolg hebben dat overstekende kinderen aan het zicht worden onttrokken.

Zicht verbeteren

Soms zijn er obstakels die het zicht ontnemen. Hierdoor kunnen overstekende kinderen het overige verkeer niet of moeilijk zien.

Opstelruimte bij verkeerslichten voor voetgangers of fietsers

Als er onvoldoende opstelruimte is bij verkeerslichten voor voetgangers of fietsers, kan het voorkomen dat deze op het auto-gedeelte van de rijbaan moeten wachten.

Oversteekvoorzieningen aanleggen of verbeteren

Onder verkeerskundigen is nog weleens discussie over toepassing van zebrapaden in verblijfsgebieden.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Infrastructuur
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Infrastructuur