Diverse ludieke acties

Om aandacht voor het verkeer te (blijven) vragen kan aan diverse acties worden gedacht.

Aandacht voor schoolomgeving in nieuwsbrief / schoolkrant

Wanneer de school samen met de gemeente en anderen in een werkgroep werkt aan een veiligere schoolomgeving, is de medewerking van ouders essentieel.

Brief bij begin schooljaar naar ouders

Juist aan het begin van het schooljaar is een goed moment om nog eens de aandacht te vestigen op het gewenste verkeersgedrag van de leerlingen en de ouders.

Verschillende methoden om de ouders te informeren

Het is vaak moeilijk om de ouders te bereiken met informatie over verkeersveiligheid.

Stimulering / advisering opvoedtaak ouders

Verkeerseducatie is niet alleen een taak van de school, maar juist ook van de ouders.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Communicatie naar ouders
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Communicatie naar ouders