Voorkomen manoeuvres nabij de school

Kerende auto’s of auto’s die achteruit het parkeervak uitrijden leveren ongewenste situaties op. Beter is om te kiezen voor langsparkeren dan haaks of gestoken parkeren. Als een doodlopende weg wordt gebruikt om te parkeren,  moeten auto’s veelal keren om de straat weer te verlaten. In dat geval kan worden overwogen om auto’s niet toe te staan in de doodlopende weg. Ook het instellen van eenrichtingverkeer in de straten rond de school kan een oplossing zijn om keerbewegingen te voorkomen. Indien dit niet mogelijk is, kan ook worden gedacht aan zogenaamd vrijwillig eenrichtingsverkeer.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Verkeersmaatregelen | Voorkomen manoeuvres nabij de school
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Verkeersmaatregelen | Voorkomen manoeuvres nabij de school