Parkeerplaatsen aanleggen of opheffen of instellen parkeerverbod of stopverbod

Vaak is de wens aanwezig om meer parkeerplaatsen bij de school aan te leggen. Dit kan een middel zijn om een chaotische parkeersituatie rondom de school te verbeteren. Vaak zal de ruimte hier niet voor aanwezig blijken te zijn zonder dat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld groen of speelvoorzieningen. Als ook hinder wordt ondervonden van een teveel aan autoverkeer rondom de school kan het soms beter zijn om te verwijzen naar een iets verder weg gelegen parkeerterrein. Hiertoe kunnen afspraken met ouders worden gemaakt en kan specifieke educatie aan de leerlingen worden gegeven over de gewenste route. Verder zijn er projecten om het autogebruik naar school terug te dringen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Ruimtelijke ordening | Parkeerplaatsen aanleggen of opheffen of instellen parkeerverbod of stopverbod
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Ruimtelijke ordening | Parkeerplaatsen aanleggen of opheffen of instellen parkeerverbod of stopverbod