Het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel

Het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel (ZVL) is hét programma in Zeeland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd.
Deze aanpak is gebaseerd op een goede samenwerking tussen meerdere partijen en personen, waarbij een juiste verdeling en afstemming van taken en verantwoordelijkheden nodig is. Alleen dan kan er structureel worden gewerkt aan de integrale verkeersveiligheid op en rond de basisschool.

90
ZVL-scholen
30
in traject naar ZVL
210
Scholen in Zeeland

Maatwerk per gemeente

Verkeerseducatie op het basisonderwijs in Zeeland wordt via gemeentelijk werken georganiseerd. Dit is een manier van werken, waarbij de gemeente en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) samen met de basisscholen (met een Zeeuws Verkeersveiligheidslabel) maatwerk leveren op het gebied van verkeerseducatie per gemeente. Het is een gemeentelijk netwerk om de Zeeuwse basisscholen te ondersteunen.

Jaarlijks komen de gemeente, de ZVL-scholen van die gemeente en de projectleider van ZVL samen om de wensen, problemen en plannen voor het komende schooljaar samen af te stemmen. Denk hierbij aan een planning van gastlessen, campagnes, ed. Indien nodig sluiten maatschappelijke organisaties, politie, wegbeheerders ook ad hoc aan.
Er worden afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak. Op deze manier werken we toe naar een cyclisch aanbod van producten in samenspraak met de scholen. Nog niet aan ZVL deelnemende scholen  kunnen uiteraard aanhaken wanneer zij dat willen!

Door gemeentelijk werken kunnen we efficiënter gebruik maken van middelen en meer kinderen bereiken met onze gastlessen verkeerseducatie. Voor de scholen is een betere planning mogelijk van de doorlopende aanvullende praktische leerlijn met minder administratieve rompslomp. Elke leerling wordt in zijn basisschool carrière bereikt met alle producten van verkeerseducatie.
Het ROVZ en de gemeente verdelen de kosten van deze verkeerseducatie. Alleen basisscholen met ZVL kunnen gebruik maken van de aanvullende gastlessen en activiteiten voor verkeerseducatie.
Scholen kunnen hier geen subsidie meer voor aanvragen.

Leerlingen met katoenen tasjes met daarop het 100% verkeersveilig beeldmerk

School op Seef Tools

SCHOOL op SEEF heeft een aantal professionele "Tools" ontwikkeld voor gemeenten en scholen om (op een projectmatige manier) te werken aan een veilige schoolomgeving. Samenwerking en inspiratie staan hierbij voorop. En een 'integrale' kijk op de aanpak is voor het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel  een must: dat betekent dat naast het zoeken naar fysieke oplossingen ook het geven van verkeerslessen een oplossing is voor veilig verkeersgedrag.

 

Cijfers per gemeente

Klik op het logo van een gemeente om de cijfers te zien