School op Seef voor scholen

Scholen hebben een centrale plek in het programma. Verkeerseducatie heeft immers een vaste plek op elke school, en de routes van en naar school zijn een belangrijk onderdeel van "de verkeersomgeving" van kinderen. Dit wil niet zeggen, dat de school er alleen voor staat bij het vergroten van de verkeersveiligheid voor de leerlingen. Integendeel! Samenwerking is het sleutelwoord, ook de gemeente, ouders, de overheid en andere betrokkenen hebben een rol.

Het programma biedt tal van faciliteiten, waarmee de school haar rol op een eigentijdse en laagdrempelige manier vorm en inhoud kan geven.