De school omgeving

Een veilige school omgeving is van het grootste belang voor leerlingen. Een verantwoorde omgeving geeft de kans om op een veilige manier te oefenen in het verkeer en zo steeds zelfstandiger te worden.

De school-thuisroute

Scholen kunnen met hun leerlingen de school-thuisroute en de problemen hierop inzichtelijk maken. Daarom heeft School op Seef een gratis tool. Een werkgroep, ouders, buurt of leerlingen kunnen digitaal op een kaart aan geven waar zij problemen en knelpunten ervaren.

Lees meer

Kinderen op de fiets in tunnel