Ideeënbank verkeersveilige school omgeving

Deze Ideeënbank is bedoeld als inspiratie bij het samenstellen van een maatregelenpakket om de school omgeving veiliger te maken. Daarnaast is de ideeënbank een inspiratiebron voor alle overige processen waarbij gewerkt wordt aan een veilige school en een veilige schoolomgeving.

De Ideeënbank kent een groot aantal maatregelen die zijn ingedeeld volgens de hoofduitgangspunten van de verkeersveiligheidsvisie Duurzaam Veilig: Weg, Mens, Voertuig. 

Plaatje van druk verkeer

Knelpunten weg en omgeving

  • Ruimtelijke ordening
  • Infrastructuur
  • Verkeersmaatregelen
  • Maatregelen aan de school
Plaatje van verkeersouders en kinderen op schoolplein

Knelpunten gedrag

  • Afspraken, acties en handhaving
  • Communicatie met ouders
  • Verkeersouders
  • Educatie
PLaatje van jongen die fiets repareerd

Knelpunten voertuigen

  • Veilig voertuig

Stappenplan verkeersveilige school omgeving

Het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel streeft naar een verkeersveilige school en school omgeving. Het biedt verschillende middelen om dit te bereiken. Een van die middelen is het Stappenplan School op Seef. Aan de hand van dit Stappenplan brengt een werkgroep knelpunten in kaart in de infrastructuur, de communicatie, de verkeerslessen en de handhaving. Deze werkgroep bestaat uit de gemeente, de school, de ouders, de politie, VVN, de buurt en overige partijen. Vervolgens formuleert de werkgroep maatregelen om een 'integraal' veilige situatie te bereiken.

Ga aan de slag met het stappenplan "veilige school omgeving"