Knelpunten met (on)veilige voertuigen

In een verkeersveilige school omgeving is het belangrijk dat voertuigen veilig zijn en op een veilige manier gebruikt worden. 

(Geen) goed gebruik van gordels

Voor het meenemen van kinderen in de auto is het juist gebruik van gordels belangrijk. Er bestaan diverse mogelijkheden om hier aandacht voor te vragen en informatie over te verstrekken.

 1. Stimulering / advisering opvoedtaak ouders
  Verkeerseducatie is niet alleen een taak van de school, maar juist ook van de ouders. Wel kan de school ouders adviseren over de rol die zij daarin hebben. De school kan informatie verstrekken over de effecten van het eigen verkeersgedrag van de ouders. Ouders hebben hier een voorbeeldrol.

  Er bestaan bijvoorbeeld ook bordjes bij de verkeerslichten die de volwassenen wijzen op het voorbeeldgedrag (dus niet bij rood oversteken).

  Ook kan de school oefentips aan de ouders geven zodat zij thuis met de kinderen kunnen oefenen.

 2. Aandacht voor kinderzitjes, gordelgebruik en zichtbaarheid kleding
  Leerlingen en ouders kunnen opmerkzaam worden gemaakt op het gebruik van de juiste veiligheidsmiddelen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens ouderavonden of in de nieuwsbrief etc. Ook de school zelf kan opmerkzaam worden gemaakt op het gebruik van veiligheidsvestjes.

 

(Geen) goede fietsen

Het spreekt voor zich dat de fiets in een veilige staat moet zijn. Bijvoorbeeld de remmen en verlichting zijn hierbij belangrijke punten. Er bestaan diverse mogelijkheden om hier aandacht voor te vragen.

 1. Stimulering / advisering opvoedtaak ouders
  Verkeerseducatie is niet alleen een taak van de school, maar juist ook van de ouders. Wel kan de school ouders adviseren over de rol die zij daarin hebben. De school kan informatie verstrekken over de effecten van het eigen verkeersgedrag van de ouders. Ouders hebben hier een voorbeeldrol.

  Er bestaan bijvoorbeeld ook bordjes bij de verkeerslichten die de volwassenen wijzen op het voorbeeldgedrag (dus niet bij rood oversteken).

  Ook kan de school oefentips aan de ouders geven zodat zij thuis met de kinderen kunnen oefenen.

 2. Algehele fietskeuring
  Een algehele fietskeuring kan worden uitgevoerd in samenwerking met een afdeling van VVN of de lokale fietsenmaker. Ook een gastles fietstechniek is mogelijk.

 3. Aandacht voor fietsverlichting
  Op diverse scholen in Zeeland worden in het najaar fietsverlichtingsacties uitgevoerd. Hierbij worden de fietsen van de leerlingen gecontroleerd en wordt ook op andere manieren aandacht gevraagd voor verlichting. Deze acties worden vaak uitgevoerd door verkeersouders en soms is ook de  wijkagent erbij betrokken.

(Geen) goede kinderzitjes

Voor het meenemen van kinderen in de auto zijn goede kinderzitjes belangrijk. Er bestaan diverse mogelijkheden om hier aandacht voor te vragen en informatie over te verstrekken.

 1. Stimulering / adviesering opvoedtaak ouders​​​​​​
  Verkeerseducatie is niet alleen een taak van de school, maar juist ook van de ouders. Wel kan de school ouders adviseren over de rol die zij daarin hebben. De school kan informatie verstrekken over de effecten van het eigen verkeersgedrag van de ouders. Ouders hebben hier een voorbeeldrol.

  Er bestaan bijvoorbeeld ook bordjes bij de verkeerslichten die de volwassenen wijzen op het voorbeeldgedrag (dus niet bij rood oversteken).

  Ook kan de school oefentips aan de ouders geven zodat zij thuis met de kinderen kunnen oefenen.

 2. Aandacht voor kinderzitjes, gordelgebruik en zichtbaarheid kleding
  Leerlingen en ouders kunnen opmerkzaam worden gemaakt op het gebruik van de juiste veiligheidsmiddelen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens ouderavonden of in de nieuwsbrief etc. Ook de school zelf kan opmerkzaam worden gemaakt op het gebruik van veiligheidsvestjes.
Samen gaan we voor een veilige school omgeving
- seef

Ga aan de slag met het stappenplan "veilige school omgeving