De school-thuisroute

De school-thuisroute is een route die dagelijks door leerlingen gefietst of gewandeld worden. Dit is voor hen daarom de route waarop ze in de praktijk leren veilig in het verkeer te bewegen. Scholen kunnen samen met leerlingen en ouders deze routes in kaart brengen. Zo kunnen verkeerssituaties die de leerlingen veel tegenkomen inzichtelijk gemaakt en geoefend worden. Voor het in kaart brengen van verkeerssituaties op de schoolroutes van de leerlingen kunnen diverse middelen worden gebruikt

Schoolroute.nl

Leerlingen
Met Schoolroute.nl kunnen leerlingen heel gemakkelijk hun eigen schoolthuisroute vastleggen. Iedere leerling krijgt een eigen login, waardoor zijn unieke route kan worden bewaard. De eigen route komt terecht op een eigen ruimte in de schoolroute.nl website. Via de website beantwoordt de leerling meerdere vragen over de aangegeven knelpunten en kan deze voorzien van commentaar.

Leerkrachten
De leerkracht kan zijn verkeerslessen baseren op de echte routes en de aangegeven knelpunten van zijn leerlingen. Alle routes van een klas kunnen tegelijk en individueel worden getoond. Zo kunnen de gevaarlijkste punten worden herkend en besproken in de les. De school krijgt inzicht in alle gescande routes van de leerlingen.

Gemeente
De gemeente krijgt inzicht in alle gescande routes en genoemde knelpunten van de scholen die meedoen. Dit kan helpen de verkeersveiligheid te verbeteren. Uiteraard kan ook een leerkracht deze gebruiken voor een verkeersles. De school kan de module ook gebruiken voor een regelmatige update van de veiligheid rondom de school.

Logo schoolroute.nl

Leg de schoolroute vast!