Verkeerskalender 2015 - 2016

De Verkeerskalender voor leerlingen in de eerste vier groepen biedt een maandelijks wisselende illustratie met allerlei leuke interactieve toepassingen en informatie voor de ouders. Met deze middelen is het mogelijk om iedere maand op een eigentijdse, leuke en leerzame manier met een dan actueel verkeersonderwerp aan de slag te gaan. In de klas, met het digibord of thuis op de tablet of de gewone computer.

verkeersplaat afbeelding

September 2015: Weer naar school

In deze interactieve vertelplaat komt het weer naar school gaan aan de orde. Subthema’s zijn “plaats op de weg”, “verkeersdrukte”, “fietsen”, “oversteken” Naar de verkeersplaat...

verkeersplaat afbeelding

Oktober 2015: Grote wagens

In deze interactieve vertelplaat staat centraal hoe je je moet gedragen in de buurt van vrachtwagens en bussen. Subthema’s zijn “dode hoek”, “geluiden en signalen in het verkeer” Naar de verkeersplaat...

verkeersplaat afbeelding

November 2015: Zichtbaar zijn in het verkeer

In deze interactieve vertelplaat staat centraal dat het belangrijk is zichtbaar te zijn en zelf goed te kunnen zien in het verkeer en op welke manieren je daarvoor kunt zorgen. Subthema’s zijn “fietsen”, “verlichting”, “donker” Naar de verkeersplaat...

verkeersplaat afbeelding

December 2015: Aandacht bij het verkeer

In deze interactieve vertelplaat komt aan de orde hoe je je veilig kunt gedragen als passagier in de auto en waarom dat belangrijk is. Subthema’s zijn “spelregels in het verkeer”, “verkeersdrukte”. Naar de verkeersplaat...

verkeersplaat afbeelding

Januari 2016: Oversteken

In deze interactieve vertelplaat staat centraal hoe je veilig oversteekt, ook bij een zebrapad. Subthema’s zijn “voorrang’, “zebrapad”, “verkeersdrukte” Naar de verkeersplaat...

verkeersplaat afbeelding

Februari 2016: Schoolomgeving

In deze interactieve vertelplaat staat centraal hoe je veilig van huis naar school gaat en weer terug. Subthema’s zijn “rekening houden met elkaar”, “regels in het verkeer”. Naar de verkeersplaat...

verkeersplaat afbeelding

Maart 2016: Minder snel in de wijk

In deze interactieve vertelplaat staat centraal waarom en hoe je rekening moet houden met andere weggebruikers, ook als die te hard rijden. Subthema’s zijn “Rekening houden met andere weggebruikers”, “oversteken” Naar de verkeersplaat...

verkeersplaat afbeelding

April 2016: Een veilige fiets

In deze interactieve vertelplaat staat centraal waarom het zowel voor de leerlingen als voor hun ouders belangrijk is om op een veilige fiets te rijden. Ook fietsgedrag komt aan de orde. Subthema’s zijn “onderdelen van een fiets”, “veilig op pad”.Naar de verkeersplaat... Naar de verkeersplaat...

verkeersplaat afbeelding

Mei 2016: Zelfstandig op pad

In deze interactieve vertelplaat komt aan de orde hoe je zelfstandig op pad gaat in het verkeer. Subthema’s zijn “plaats op de weg”, “oversteken” Naar de verkeersplaat...

verkeersplaat afbeelding

Juni 2016: Meerijden

In deze interactieve vertelplaat staat centraal hoe je veilig meerijdt in de auto. Subthema is “veilig op de achterbank” Naar de verkeersplaat...

U bevindt zich hier: Home | Lesmateriaal | Verkeerskalender 2015 - 2016
U bevindt zich hier: Home | Lesmateriaal | Verkeerskalender 2015 - 2016