Verkeerseducatie in Zeeland

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) coördineert en stimuleert onder andere de verkeerseducatie in Zeeland. Het lesprogramma School op Seef wordt in Zeeland ingezet om de verkeerseducatie op basisscholen structureel te maken.