Verkeerseducatie in Zeeland

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) co√∂rdineert en stimuleert onder andere de verkeerseducatie in Zeeland. Het lesprogramma School op Seef wordt in Zeeland ingezet om de verkeerseducatie op basisscholen structureel te maken.