De schoolomgeving

Een veilige schoolomgeving is van het grootste belang voor leerlingen en maakt het mogelijk om op een veilige manier te oefenen in het verkeer en zo steeds zelfstandiger te worden.

De school-thuisroute

Scholen kunnen met hun leerlingen de school-thuisroute en de problemen hierop inzichtelijk maken en daar vervolgens in de verkeerslessen op ingaan. Speciale vaardigheden, zoals bijvoorbeeld linksafslaan bij een voorrangskruising kunnen geoefend worden met praktijklessen uit verkeerskunsten.

 

 

Kinderen op de fiets in tunnel