Het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel

Het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel is hét programma in Zeeland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. Zeeland School op Seef omvat hoogwaardig en aansprekend, praktijkgericht en digitaal materiaal. Het werken aan de verkeersveiligheid van kinderen op en rond de basisschool vereist een integrale aanpak. Het programma biedt de mogelijkheid om vanuit verschillende facetten (educatie, infrastructuur, communicatie, etc) hieraan te werken. Ons motto is dan ook: 

"kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer".  

 

Voorwaarden voor basisscholen voor het verkrijgen van het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel:

  1. De verkeerseducatie op school heeft een planmatige aanpak en goede organisatiestructuur;
  2. Er vindt op school theoretisch en praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren;
  3. De school communiceert met de ouders over verkeersveiligheid en verkeersopvoeding;
  4. De school heeft de schoolomgeving en schoolthuisroutes goed in beeld, gebruikt dit in het onderwijs en heeft met de gemeente contact over de veilige inrichting van de schoolomgeving en schoolthuisroutes;
  5. De school organiseert extra verkeersactiviteiten.
 

ZVL Cijfers

89
Scholen met label
31
Scholen in traject
211
Scholen in Zeeland
"kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer"
- Motto ZVL

Praktijkles is een belangrijk onderdeel

Kinderen leren vooral ook door te doen en de theorie in de praktijk toe te passen of te zien

Lesmateriaal

Doelstellingen

Het programma heeft 7 doelstellingen

Toelichting per doelstelling

schietschijf-zwart

Doelstelling 1

De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht

schietschijf-zwart

Doelstelling 2

Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren

schietschijf-zwart

Doelstelling 3

Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren

schietschijf-zwart

Doelstelling 4

Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid

schietschijf-zwart

Doelstelling 5

Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan

schietschijf-zwart

Doelstelling 6

De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur

schietschijf-zwart

Doelstelling 7

Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie

Ga ook voor het verkeersveiligheidslabel