Andere projecten

Naast de praktische en theoretische verkeerslessen kan een basisschool ook andere, aanvullende en ondersteunende activiteiten en projecten uitvoeren. Deze projecten worden veelal aangeboden door derden. Vaak worden ze gesubsidieerd door de provincie en/of gemeente. Informeer naar de mogelijkheden bij de projectleider van het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel van het ROVZ

De volgende projecten vormen een goede aanvulling op het basismateriaal. Uitgangspunt blijft dat het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel streeft naar een structurele aanpak van verkeersveiligheid, daarom zijn deze aanvullende activiteiten geen doel op zich in de uitvoering, maar onderdeel van een groter geheel.

Remwegdemonstratie

De remwegdemo's worden door het ROVZ en VVN gratis aangeboden aan scholen die het ZVL-label hebben of bezig zijn het te halen (ZVL-traject). Jaarlijks zijn er meerdere remwegdemo-dagen verspreid over de provincie.

Filmpje remwegdemo

100% Verkeersveilig event

Tijdens dit event krijgen basisschoolleerlingen (groep 7&8) scholen uit één gemeente allerlei leuke en leerzame verkeerslessen aangeboden. De nadruk ligt hierbij op praktijk, ervaren en risicoherkenning. Het ROVZ organiseert dit event jaarlijks met een wisselende gemeente. De scholen in de betreffende gemeente worden benaderd om deel te nemen. 

Filmpje 100% event 2018

Project Dode hoek

Dit project van VVN Zeeland wordt door het ROVZ gratis aangeboden aan scholen die het ZVL-label hebben of bezig zijn het te halen (ZVL-traject).
Meer info 
 

Filmpje dode hoek les

 

Ook Transport en Logistiek Nederland (TLN) biedt gratis Dode hoeklessen aan.
informatie

 

 

Veilig met (land)bouwverkeer

Ervaren en toekomstige trekkerchauffeurs leren basisschoolleerlingen hoe ze veilig om kunnen gaan met (land)bouwvoertuigen in het verkeer.  Meer info op vmlb
ROVZ en Cumela bieden deze lessen gratis aan aan scholen die het ZVL-label hebben of bezig zijn het te halen (ZVL-traject). Jaarlijks zijn er meerdere uitvoerings-dagen verspreid over de provincie.

Skate Clinic

Tijdens deze clinic van Skate-A-Way leren kinderen o.a. nut en noodzaak van beschermingsmiddelen, hoe ze veilig kunnen vallen, hoe ze moeten remmen en hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. De clinic wordt door het ROVZ gratis aangeboden aan scholen die het ZVL-label hebben of bezig zijn het te halen

 

Frankel doet het verkeer(d)

Schoolvoorstelling voor onderbouwgroepen. Lachend en zingend leren over verkeersborden, fiets en fietsgedrag, rekening houden met andere mensen enz. Het ROVZ biedt de voorstelling gratis aan aan scholen die het ZVL-label hebben of bezig zijn het te halen (ZVL-traject). 

Meer info

Project 'van 8 naar 1'

De overgang naar het Voortgezet Onderwijs betekent voor de meeste achtste groepers: fietsen over een langere route met onbekende en soms riskante verkeerssituaties. Voorbereiden kan dus geen kwaad! Dit project voorziet daarin. 

Film 'van 8 naar 1'

Schoolplein verkeersplein

Het schoolplein kan op verschillende manieren worden gebruikt om er verkeerssituaties op na te bootsen en te oefenen. Daarbij kan vanzelfsprekend gebruik worden gemaakt van het materiaal uit de leskist Fietsvaardig, waarin ook de materialen voor Verkeerskunsten zijn opgenomen. Een andere optie is het aanbrengen van een verkeersplein met permanente belijning e.d. 

MONO Scoort actie

Het ROVZ heeft aansluitend op de landelijke campagne een regionale MONO-actie voor de basisscholen georganiseerd: ‘MONO scoort! De leerlingen krijgen in de klas een kort animatiefilmpje te zien. Dat maakt duidelijk dat je in het verkeer altijd je volledige aandacht erbij moet houden; net als bij het sporten. Daarna schieten of gooien ze buiten of in de gymzaal op het "Mono-doel". Na afloop krijgen ze een flyer mee met daarop o.a. de link naar het filmpje. Zo kunnen ouders thuis die ook even bekijken.

Filmpje MONO Scoort