Van 8 naar 1

In deze film ziet u hoe het project Van 8 naar 1 kan worden voorbereid en uitgevoerd.

Met behulp van het project Van 8 naar 1 brengen leerlingen van groep 8 de nieuwe route naar hun school voor Voortgezet Onderwijs en de risico's daarop –al dan niet samen met de ouders- in kaart.

Meer informatie

Doelgroep
Groep 8 van de basisschool.

Verschijningsvorm
Handleiding, stickervellen en certificaten.

Korte karakteristiek
'Van 8 naar 1' voorziet in een pakket waarmee leerkrachten van groep 8 hun leerlingen kunnen voorbereiden op de nieuwe school-thuisroute die ze moeten gaan volgen wanneer ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

Methodiek
Het voortgezet onderwijs betekent een nieuwe school en een nieuwe, vaak langere en meer complexe fietsroute. De leerlingen fietsen vaak in groepjes en krijgen meer dan voorheen te maken met allerlei verschillende verkeersdeelnemers. De methode 'Van 8 naar 1' richt zich met name op het verkennen en oefenen van deze nieuwe school-thuis route.

De methode 'Van 8 naar 1' bestaat uit de volgende onderdelen:
- De te volgen route invullen en bekijken.
- Gevaarlijke situaties op de route opsporen en bespreken.
- Opdrachten aan de hand van een 'strippenkaart'.
- Op de fiets de nieuwe route naar de school verkennen.
- De gefietste route evalueren.
- Uitreiken van een certificaat als bewijs van deelname.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden
De handleiding beschrijft welke activiteiten de leerkracht kan uitvoeren. Voor leerkrachten is het meestal niet doenlijk om alle verschillende routes ook daadwerkelijk met de leerlingen buiten de school te oefenen. Hiervoor zijn ouders en andere vrijwilligers belangrijk. Voor deze groep is daarom een speciale handleiding gemaakt.

Aanvullende informatie
Het lespakket 'Van 8 naar 1' is verkrijgbaar bij Veilig Verkeer Nederland.