CBS De Lichtstraal behaalt het ZVL

Wethouder Marcel Steketee reikte vrijdag 3 maart het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel uit aan CBS De Lichtstraal.

Aanvullend aan de gebruikelijke theorieles heeft de school de verkeerseducatie uitgebreid met praktijklessen, wordt er aandacht besteed aan de verkeersveiligheid in de omgeving van de school en aan de schoolthuisroutes van de leerlingen. Ouders zijn betrokken bij de verkeersveiligheid en de verkeerslessen. Dat bleek ook deze ochtend. Ouders verzorgden praktische verkeersoefeningen op het schoolplein. Van oversteek les voor de kleintjes tot fietsvaardigheid voor de hogere groepen. Daarna werden binnen het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel en de bijhorende cadeaus uitgereikt.

Wethouder overhandigt ZVL certificaat aan De Lichtstraal
Wethouder reikt ZL uit
Leerling op fietsparkoers op schoolplein
Wethouder reikt muurbord ZVL uit
Leerling fietst parkoers op schoolplein
Wethouder en leerling bekijken lesmateriaal