De school-thuisroute

De school-thuisroute is een route die dagelijks door leerlingen gefietst of gewandeld worden. Dit is voor hen daarom de route waarop ze in de praktijk leren veilig in het verkeer te bewegen. Scholen kunnen samen met leerlingen en ouders deze routes in kaart brengen. Zo kunnen verkeerssituaties die de leerlingen veel tegenkomen inzichtelijk gemaakt en geoefend worden. Voor het in kaart brengen van verkeerssituaties op de schoolroutes van de leerlingen kunnen diverse middelen worden gebruikt

Schoolroute

Leerlingen
Leerlingen kunnen hun eigen schoolthuisroute vastleggen - bijvoorbeeld met google maps - en daarop aangeven wat moeilijke, gevaarlijke punten zijn. En ook wat er dan gevaarlijk of moeilijk is.

Leerkrachten
De leerkracht kan verkeerslessen baseren op de echte routes en de aangegeven knelpunten van de leerlingen. Zo kunnen de gevaarlijkste punten worden herkend en besproken in de les. De school krijgt inzicht in knelpunten op de schoolthuisroutes van de leerlingen en kan indien nodig de wegbeheerder - meestal de gemeente - benaderen om knelpunten te bespreken.

 

kinderen en ouders met ander verkeer

Leg de schoolroute vast!