IdeeënBank

Het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel streeft naar een verkeersveilige school en schoolomgeving. Het biedt verschillende middelen om dit te bereiken. Een van die middelen is het Stappenplan SCHOOL op SEEF. Aan de hand van dit Stappenplan brengt een werkgroep knelpunten in kaart in de infrastructuur, de communicatie, de verkeerslessen en de handhaving. Deze werkgroep bestaat uit de gemeente, de school, de ouders, de politie, VVN, de buurt en overige partijen. Vervolgens formuleert de werkgroep maatregelen om een 'integraal' veilige situatie te bereiken. Lees meer

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank