Verkeerkunsten

Verkeerskunsten is een methode voor praktische verkeerseducatie
Bij de reguliere verkeersmethodes ligt de nadruk op het theoretisch verkeersonderwijs.
Verkeerskunsten onderscheidt zich nadrukkelijk van deze methodes, doordat het alleen een programma omvat voor de praktische verkeerslessen op het schoolplein en rondom de school.

Lessen Verkeerskunsten

Aanvulling op theoretische lesmethodes
Met behulp van het activiteitenoverzicht kan de juiste praktische les gekozen worden, als vervolg op de theoretische les in de klas uit een reguliere verkeersmethode.
Door gebruik te maken van Verkeerskunsten in combinatie met een theoretische verkeersmethode, voldoet de school optimaal aan de invulling van verkeerseducatie. 

Verkeerskunsten is getoetst aan de hand van de landelijke Checklist Permanente Verkeerseducatie met een zeer positief toetsresultaat.

Impressie Verkeerskunsten

Hieronder een impressie van lessen Verkeerskunsten met de diverse materialen op De Regenboog, locatie Oosthout in Voorhout.

Handleiding Verkeerskunsten in het Speciaal Onderwijs

Voor het Speciaal Onderwijs is er sinds kort een handleiding beschikbaar met tips en achtergronden voor het gebruik van Verkeerskunsten op scholen in de Clusters 1 tot en met 4.
U kunt de handleiding zelf hieronder bekijken en downloaden.