SCHOOL op SEEF-lijn

Het programma SCHOOL op SEEF heeft de afgelopen jaren een zodanige eigen 'lijn' ontwikkeld dat betrokken partners gezamenlijk en met betrekkelijk weinig inspanning aan de slag kunnen gaan met verkeersveiligheid en verkeerseducatie op en rond de basisschool. Deze "lijn" varieert van een stappenaanpak tot concrete materialen voor het oefenen van verkeersvaardigheden en het onderling communiceren.

Daarnaast hebben ook andere (maatschappelijke) organisaties en (commerciƫle) partijen materialen en producten ontwikkeld die prima binnen het Zeeuws Verkeersveiligheid passen en helpen bij het realiseren van de doelstellingen. Voorbeelden hiervan zijn de Dode Hoekles (TLN/VVN), Streetwise (ANWB), de verschillende lesmethoden verkeer etc.

Kijk in de Databank voor een overzicht van producten en materialen.

Schoolomgeving

Om op een verantwoorde manier zelfstandig te kunnen worden in het verkeer is het voor kinderen natuurlijk nodig, dat ze kunnen oefenen in een veilige omgeving. SCHOOL op SEEF biedt daarom tal van tools om dit te kunnen realiseren.. Lees meer... 

Praktische Verkeerseducatie

Praktische verkeerslessen zijn het belangrijkst om de vaardigheden en het inzicht op te doen, die nodig zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen. Daarom wordt flink geinvesteerd om de praktijklessen voor scholen mogelijk (en voor de leerlingen leuk) te maken. Lees meer... 

Theoretische verkeerseducatie

Naast praktisch oefenen is het belangrijk theoretische kennis van het verkeer op te doen. Daarvoor kunnen de verkeersmethoden worden gebruikt en materialen uit de SCHOOL op SEEF lijn zoals bijvoorbeeld de Verkeerskalender. Lees meer... 

Ouderinformatie

Ouders spelen een cruciale rol binnen het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel, als opvoeder van hun eigen kinderen en als hulpouder of verkeersouder op school. Lees meer... 

Structurele borging

Verkeersles mag geen incident zijn: juist door de theoretische en praktische lessen ieder jaar in elke groep te laten terugkomen gaan de lessen beklijven. Dit geldt ook voor aandacht voor de veilige schoolomgeving.  Lees meer... 

U bevindt zich hier: Home | Over Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel | SCHOOL op SEEF-lijn
U bevindt zich hier: Home | Over Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel | SCHOOL op SEEF-lijn